Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.10.2014 20:05 - ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. ДОКУМЕНТ 31
Автор: jorosavov Категория: История   
Прочетен: 3033 Коментари: 4 Гласове:
11871 юли 6. Тракия. - Писмо от Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - писано от не­установено лице.

В. Ц. 06н. Д. Страшимиров .

Прието тук на 4 авгуз 1871 X Мъгуреле.

 

 

Отговор 9 авг. 1871.

Азиз Рутпидоолу.  Небоолу!

В писмото си на Муралооглара 21 майя давате им бележка зашо да ни отварят писмата? Ами да чакат кога дода аз да го отвора, чи тогава? Което ни е право казвате. И аз казвам, че ни е право, зашото ни върша нишо докатто им не престава, а ето зашо им съм казал да ги ни разпечзггват. за една само дума. което значи лозинка и това само аз трябва ла го зная. което е ключ на тайната. С тях наедно? Не е ли за тяхна здравост? И зная ли в кое писмо ше ми забалежити таквоз няшо! Казват пак: чи шом додат от Вас писма трябва да Ви ся отговори, макар ма немало. а какъв ше бъде тоя отговор, когато те по мое разгледване ся може. криво отговорили аз захвашам да пиша друг отговор несъобразен с технийт? Тогава какво правите Вий там. а тук какво става? Не е ли по-добро като ся сберем и както ся намери за по-добро така да стани! Досега така като ся върве­ли работити ни се слепи не сме ли ги раждали! Въ в] Влашко ни ся ли тия причините дето днес работат затружно. пък утре захващат ла ся нападат! Аз не съм съгласен в такова неща. Съгласен съм тогава, когато по напред сме разгледали, че вишегласието като не одобрява мнението ми!, то тогава турям ся да работа с тях заедно съ(с] сичкити си сили! Но пък не подписвам, че аз съм го избрал за така да бъде? Пък то ако излези на добро, то е на вишегласието, а зло ако е. пак на техна отговорност остава (слелдова]). Мен ма нема там. зашото не подписвам, а и не развалям като е пo вишегласие. Длъжност ми е да работа в аз с нето. но като ся одобря моето пред­ложение от вишегласието, тогава съм в отговорност на злото и нека чернея аз пред народът.

От сега за напред в друт по-прав път трябва да ся тръгни, като когато има да ся дава мнение връху ня­коя работа, излиза отговор на някой по-важни писма, трябвя секи. който ше лава гласът си и да бъди в работата! Той по неговото избирание трябва да да­де копието си в Централнийт комитет и от там ше ся земи вишегласието, и тогава никой с никого нема да ся припира и да разваля. Като е подписал, че по вишегласието ше работи. Пак комуто не стига умът да решава, а иска да бъде и той в работата, тогава трябва да подпиши за некого. на когото ся по-вярва. чи каквото ся извърши ше бъде склонен на неговото.

На другити Ви две писма заедно с П. Хитовото от Бял град [от] 3-ий иуния и друго от Д Ценова от 15-ий иуния из Букурещ На двети ти писма едното надписът до Муратооглу. другото на мене. И в две­ти си пишиш ни зашо си ни улеснил хора за пренасяние и донасяние писма по-често. Тева сме го каз­вали и ния. от като сте го заказвали и вия. а с какво ся нареждат хора. нали с пари! Пък досега сми вършили без пари и сега сме пак без пари. Или ще кажити с колко пари ся нареждат такива хора! Не, ако само работата е за тия хора да ся наредат. па да зимами и да даваме само с голи кориспонденции, да ся питами. вий какво мислити, а ний какво пра­вим? То е лесно, но подир малеким селям и още има работи, които тря[б]ват по напред от това. Ни сме ви и поминали за тех работи, защото като нямами пари. ний мълчим.

Я чюйти! Какво ще Ви кажя: видим всички, че без парити нищо нема да направим. Отговор на първити Ви писма и сега пак Ви казвам, че туряме ся вече да търсиме парити под какъвто начин вече можем.

Искам да кажа, чи като ся турями чисто на тоя път ни ще можем навреме нито да получавами писма, нито да Ви изпращами, защото както Ви казвам по- горе. докато ся не съберем да разгледами писмото Ви. не може да Ви ся отговоря решително.

С Димит[ър] Обший получихми писмата и печятът. Печятът е въ[в] всичко добър, само левът нема корона. Защо така? Ако е збъркано, тре[б]ва друг да ся поръчя. Бележити ни нещо дето прочиташ въ[в] вестник „Ромунул“ от 16-ий иуния, земено от други вест[ик].То е грешка, там от Вас пропустнато и пад­нало е на турското правителство в ръце, или е от кардашлъкъг ти - да е дал на некаде да четат, как­вото е дал на един карловец и му рекъл да го дава тук-там да четат и раздрънкало ся 6eшe. Питам Ви! Колко листа ся напечятани, колко сте ми испратили и аз да Ви кажя колко съм получял. От там ще са види грешката. Димит[ър] Общий иди от там без пари с 30 гр[оша]. та и аз като съм без тях, разбира ся вече какво ще правим. За Панайотовоту писмо ни е нуждно да Ви описвам съдържанието му, чели сте го. Също и от Д. Ценова из Букурещ.

Сичкити от Вас писма - пет - с П[анайотовото] и Д. Ценову получих, с печятът наедно на 30-ий юний.

Срещу отговорат ни на Плоешките писма и Вия от вашя там стърна, като членове на тайното ни прави­телство и съгласни с нашето вишегласие тук, да им искате решителен отговор - или с нас, или не! За­щото на неразбрани писма каквото им беше нацапано без разсъд писмото, нашите тук членове четат и дре­ме им са. На такова писмо и като, че ни им са ще да отговарят.

Като получите отговорат им на писмата ни, зимете и вия там копие, за сякакви дирни случки.

Приймете поздравлението ми и братски Ви целу­вам всички членови там на Тайното ни привремен­но пр[авителство] в Българско] и особно и в къ­щата ви на г-жа Екатерина и пр.

Ваш братовчет.

Аслан Дервишооглу.

[1]871. Юлий 6 из Тра[кия]

Като шом са злобия с 60-70 хиляди гр[оша] ще дода там и тогава има много работи да са свъртят и други да са турат нарет. засега ги замълчявам.

На влашките ни чиорбаджий! Които дават с думи, кой 1000, кой 2000, кой 3000 хиляди желтици. но тогава, когато видат!... Кажете им, чи технити и милион жялтици, нека си бъдат техни тогава. Когат: ний днес са излагами в най-големити опастности. да ги сабирами по 20-100 и 1000 гр[оша] и не искат да знаят на днешнити юнаци като мрът по тия пари. докътто ги събират и си наридят работата! Дощи ден и тия юнаци да не искат и да чуят за такивато чиорбаджий, на които са по-мили 1000-та гр[оша] от българскити освободители дето мрът ката ден. Кажете им да го запишят.

От Одесса никакъв отговор на нашите писма? Ами и от Киселски.

[На плика]:

Прието тук на 4-й август 1871 Т. Мъгурели.

За г-на Азиса Рушидоолу Неболлу.

Отговор 9 авг. 1871.

На 16 авг. Пак писах и притворих писмото от Д. Ц. за там.

В Никопол.


image

image

image

image

image 

Гласувай:
1
01. yanik - за автентичността на писмата
24.10.2014 17:48
Какви са доказателствата, че писмата, които се приписват на Левски, са в действителност негови? Непосредствено преди залавянето му се говори за фалшификати в Ловеч (в едно от последните му писма). Откъде сме сигурни, че няма такива и сред тези, които четем и приемаме за автентични, особено когато някои са писани и от друго лице, като горното? Архивът, доколкото разбирам, дълго време остава в ръцете на ловешки дейци. Едно от писмата, които смятаме, че е на Левски, съдържа самопризнание за убийството на невинен човек при обира в Денчовата къща в Ловеч. В разпита след залавянето си Левски казва, че той не е лицето, отговорно за това убийство, докато предполагаемият му съучастник Вутьо Ветьов го обвинява изцяло. Ако писмото със самопризнанието, писано до Любен Каравелов, с необичайно много подробности за инцидента, е единствената улика срещу Левски по този въпрос, възможно ли е то да е подправено за да прикрие следите на някой от ловешките дейци (които стават големци след Освобождението)?
цитирай
2. jorosavov - Здравейте! Въпросите Ви са прав...
24.10.2014 19:02
Здравейте! Въпросите Ви са правилни...често и аз съм си ги задавал,но не мога да Ви дам отговорите. Това, което правя е чисто и просто да качвам установеното от учените ни документално наследство на Левски. Сред тях има и писма писани лично от Васил Левски...предполагам, че графолози биха направили заключения дали дадено писмо е написано от Левски или не - посредством изследванията си. Няма как да сме сигурни в нищо, но предпочитам да правя нещо по въпроса и да оставям на хората да изграждат собствени разбирания след поместените тук документи....защото иначе ще си четем онова "предсмъртно писмо на Левски"...а скоро и други ще почнат да подписват свои мисли с подписа на Левски...
цитирай
3. yanik - Благодаря за отговора, както и за ...
24.10.2014 19:15
Благодаря за отговора, както и за работата Ви по този блог.
цитирай
4. jorosavov - Аз благодаря, че посещавате този ...
24.10.2014 20:08
Аз благодаря,че посещавате този блог и най-вече,че четете публикуваното! Ще Ви издам нещо - съвсем скоро всичко, което правя тук, ще прерастне в един сайт...Надявам се и там да се засичат мислите ни! Всичко хубаво пожелавам!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: jorosavov
Категория: История
Прочетен: 367448
Постинги: 52
Коментари: 208
Гласове: 537
Архив
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031